Asukasfoorumeista edistykselliseen lähidemokratiaan

Share |

Sunnuntai 24.1.2016 klo 22:56 - Simo Repo


SOTE-ratkaisun toteutuessa kunnallinen päätöksenteko- ja toimintamalli tulee väistämättä kohtaamaan uusia haasteita. Olisi hyvä, että haasteisiin tartuttaisiin ennakkoluulottomasti etsien teitä kohti parempaa kunnallista päätöksentekoa.

Espoo on tällä valtuustokaudella kokeillut ennakkoluulottomasti uutta poikkihallinnollista ohjelmatyötä. Perustetut viisi ohjelmaryhmää ovat keskittyneet nuoriin ja ikääntyviin espoolaisiin, kestävään kehitykseen, yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen sekä lähidemokratiaan. Tätä työtä kannattaa jatkaa ja kehittää. Espoolla on valmiudet toimia todellisena edelläkävijänä suomalaisten kuntien kehittämisessä.

Poikkihallinnollisten ohjelmaryhmien ongelmana on ollut, että ne ovat jääneet sivuun varsinaisesta päätöksenteosta. Nyt olisi aika miettiä, miten eri ihmisryhmien ja kokonaisuuksien huomioiminen voitaisiin saada luontevaksi osaksi kaupungin päätösten ja kehittämisen valmistelua. Poikkihallinnolliselle toiminnalle tulee antaa selkeä asema kaupungin päätöksentekoprosessissa.

Poikkihallinnollisten ryhmien etuna on, että niissä on mahdollista nähdä asiat kokonaisuuksina joko tietyn kuntalaisryhmän tai maantieteellisen alueen näkökulmasta. Ne voivat parhaimmillaan edustaa aivan uutta, kokonaisvaltaista demokraattista ajattelua. Jos ryhmät jätetään kokonaan päätöksentekoprosessin ulkopuolelle, ne kutistuvat merkityksettömiksi keskustelukerhoiksi.

Poikkihallinnolliset ohjelmaryhmät oikein kehitettyinä saattaisivat olla uudenlaisen, edistyksellisen demokraattisen päätöksentekoprosessin lähtökohtia Espoossa ja esimerkkinä koko Suomelle.

Suurten kaupunkien tämän hetken suunnittelussa keskeisimpänä ongelmana on, että vanhojen asukkaiden ja kaupungin kasvamisen sekä uusien asukkaiden edut ovat keskenään ainakin näennäisesti sovittamattomassa ristiriidassa. Tätä ongelmaa ei päästä kunnolla edes käsittelemään, ellei paikallisia asukkaita oteta nykyistä selvästi tietoisemmin ja tavoitteellisemmin alusta alkaen mukaan yhteisen tulevaisuuden suunnitteluun. Sen lisäksi on paljon pieniltä vaikuttavia asioita, joiden hoitaminen liian kaukaa liian suurissa yksiköissä tulee kalliiksi ja tuottaa kaupunkilaisten kannalta epätyydyttäviä tuloksia.

Kehittäisin nykyisisten asukasfoorumien seuraajista neuvoa-antavia tai päättäviä alueellisia tomielimiä. Ne voisivat päättää alueellisista lähipalveluista (jotka tulisi ensin määrittää), ympäristötavoitteista, lähialueiden ja puistojen hoidosta, pysäköintiasioista - sekä myös oman alueensa pitkän tähtäimen suunnittelutavoitteista.

Espoolaiset ovat fiksuja ihmisiä. Se kannattaa käyttää hyödyksi.

Avainsanat: lähidemokratia, asukasfoorumi, kunnan hallinto, poikkihallinnollinen, kaupunkisuunnittelu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini