Espoolla menee hyvin - voisi mennä paremmin

Share |

Tiistai 12.6.2018 - Simo Repo


Espoo on menestyvä kaupunki. Menestymisen edellytyksistä on pidettävä kiinni ja kilpailukykyä jatkuvasti parannettava. Espoo on valinnut menestystekijäkseen onnistumisen korkean teknologian markkinoilla. Espoon on tehtävä jatkossakin ennakkoluulottomia kansainvälistä kilpailukykyä parantavia ratkaisuja.

Espoon asukasmäärän kasvu koostuu pääosin maahanmuutosta sekä maahanmuuttajien lapsista. Se pitää ottaa tulevaisuuden suunnittelussa huomioon ja pitää huolta siitä, että maahanmuuttajat kotoutuvat lähtötasostaan riippumatta hyödylliseksi osaksi espoolaista yhteiskuntaa. Haaste on erityisesti työllistämisessä sekä koulutoimessa.

Espoossa hyvä työllisyys

Espoon työllisyystilanne on oleellisesti parantunut. Työpaikkojen ja työllisyyden myönteiseen kehitykseen ovat vaikuttaneet suhdanteet, kaupungin omat toimenpiteet sekä maan hallituksen toimenpiteet. Espoon tulevaisuus on palvelualojen, erityisesti korkean teknologian kehittymisessä.

Työttömyydessä kiinnitettävä huomiota erityisesti nuorten sekä maahanmuuttajien työllisyyteen. Molemmilla ryhmillä on pitkällä tähtäimellä vaikutusta työllisyyden lisäksi myös Espoon imagoon hyvänä paikkana elää sekä paikalliseen turvallisuuteen. Espoon pitää olla kaupunki, jossa kaikilla on mielekästä tekemistä ja turvallista elää.

Espoossa on runsaasti korkeasti koulutettuja työttömiä. He ovat paitsi ongelma, myös potentiaali. Espoon tulee edelleen nostaa väestön koulutustasotavoitetta, jotta menestyisimme kansainvälisessä kehityskilpailussa.

Palvelujen kustannukset kuriin

Espoon kaupunki ostaa yhä enemmän palveluja. Palvelujen kustannuksia pitää seurata aivan yhtä kriittisesti kuin henkilöstökuluja. Palvelujen ostot ovat ulkoistettuja henkilöstökuluja, joissa saattaa olla samalla tavalla tyhjää kuin omissa henkilöstökuluissakin. Henkilöstön määrän seuraamisen ohella on seurattava myös ostetun työn määrää. Kaupungin on arvioitava, vertailtava ja raportoitava valtuustolle faktoihin perustuen myös oman työn ja ulkopuolella teetetyn työn kustannustehokkuutta. Ulkona teetettyä työtä on myös konsulttien käyttö.

Espoon kaupungin vuokrakulut ovat huimassa nousussa. Syy ei selviä osavuosikatsauksesta. Asia pitää selvittää ja tilakulut on saatava kuriin.

Espoolla on varaa säästää

Toimintamenot eivät saisi kasvaa suhteellisesti missään tapauksessa enempää kuin on väestön kasvuvauhti. Nyt niin tapahtuu. Jos elämme hyvänä aikana yli varojemme, olemme laskukaudella suurissa vaikeuksissa.

Espoon verotulot ovat kasvamassa. Nyt on nousukausi, jolloin rahaa olisi jäätävä säästöön, jotta huonoina aikoina olisi, mistä ottaa. Samalla kaupungilla on mahdollisuus tasata työllisyyden vaihteluita. Säästetään hyvinä aikoina ja investoidaan huonoina on vanha viisaus, joka on edelleen voimassa.

Tilapalvelut-liikelaitoksella on väärä tulostavoite, kun seurataan katteen toteutumista. Tilapalvelut saa kulunsa peitetyksi nostamalla kaupungin muiden yksiköiden laskutusta. On siittyttävä verrataamaan tilapalvelujen hintoja markkinahintoihin.

Lääkäriin päästävä ja vanhukset hoidettava hyvin

Lääkäriin pääsy ja vanhusten sekä vammaisten kotihoidon työtavat ovat Espoolle haasteellisia. On etsittävä asiakkaita paremmin palvelevia toimintatapoja eikä auta jäädä odottamaan, että mahdollinen SOTE-ratkaisu siirtää asiat maakunnan murheiksi.

Espoon koulut on pantava kuntoon. Rakentamisessa ja kiinteistönhoidossa epäonnistuneista yrityksistä on päästävä eroon ja asia tulisi huomioida myös uusien kilpailutusten ehdoissa.

Espooon sisäiseen liikenteeseen on löydettävä nykyistä parempia ratkaisuja. HSL:n lippu-uudistusta ei Espoon pidä hyväksyä, ellei myös espoonlahtelaisten matkustamiseen löydetä järkevää ratkaisua.

Avainsanat: Osavuosikatsaus Espoo, maahanmuuttajat, työllisyys, palvelujen kustannukset, sote


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini