Espoon tulostavoitteet pelkkää paperia

Share |

Maanantai 18.11.2019 klo 22:25 - Simo Repo


Espoon kaupunginvaltuusto hyväksyi ilman äänestyksiä, että monet keskeiset valtuuston talousarviossa asettamat tulostavoitteet eivät toteudu. Seuraavaan olen koonnut toteutumattomia tavoitteita ja selvittänyt, mitä niiden toteutumatta jääminen merkitsee.

Terveysasemat

Toteutumaton tavoite: Terveysasemien palvelukyky paranee ja tavoitteena on, että lääkärin kiireettömälle vastaanotolle (T3) päästään 14 vuorokauden sisällä (≤14).

Siis: Espoon terveysasemista kaikki eivät toimi kunnolla eivätkä espoolaiset pääse hoitoon kohtuullisen ajan sisällä. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät tämän yksimielisesti.

Kotihoito

Toteutumaton tavoite: Kotihoidon asiakkaiden kipu hoidetaan hyvin.

Siis: Espoossa ainakin osalla kotihoidon asiakkaista kipu hoidetaan huonosti. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät tämän yksimielisesti.

Lasten ja nuorten mielenterveys

Toteutumaton tavoite: Tarve lasten ja nuorten psykiatrisiin palveluihin vähenee.

Siis: Espoolaiset lapset ja nuoret voivat entistä huonommin. Kehitys kulkee täysin päinvastaiseen suuntaan kuin pitäisi. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät tämän yksimielisesti.

Työttömyys

Toteutumaton tavoite: Työllisyys- ja työttömyysasteet lähestyvät Espoo-tarinan tavoitetasoja ja työmarkkinatukikustannukset laskevat.

Siis: Espoon työllisyystilanne kulkee päinvastaiseen suuntaan kuin pitäisi. Jos nyt menemme huonoon suuntaan, mitä tapahtuu seuraavan laskukauden aikana? Työllisyysaste on myös Espoon taloudellisen kantokyvyn perusta. Espoo ei kykene jatkossa hoitamaan lainojaan ja tarvittavia investointejaan. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät tämän yksimielisesti.

Tilakustannukset

Toteutumaton tavoite: Tilakustannukset laskevat ja tilojen käyttö- ja täyttöasteet paranevat.

Siis: Tavoite on kokonaan Espoon omien toimintojen hallittavissa. Kaupungin on tarkistettava, että tilakeskuksen ja toimialojen välinen toimintamalli on kunnossa ja toimialoilla on todelliset mahdollisuudet hallita omia tilakustannuksiaan. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät ylisuuret tilakustannukset ja huonot käyttöasteet yksimielisesti.

Homekoulut

Toteutumaton tavoite: Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden hätäväistöjen lukumäärä on nolla.

Siis: Ainakin osassa Espoon kouluja ja päiväkoteja lapset ovat päivittäin epäterveellisissä ja epäasiallisissa tiloissa. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät tämän yksimielisesti.

Menojen kasvu

Toteutumaton tavoite: Toimintakatteen alijäämän eli nettomenojen kasvu peruspalvelujen hintaindeksi huomioiden pienenee.

Siis: Kaupungin toiminnot ovat kallistuneet, kun tavoitteena on ollut toimia taloudellisesti entistä tehokkaammin. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät tämän yksimielisesti.

Ylisuuret investoinnit

Toteutumaton tavoite: Kaupungin investointien tulorahoitusaste kasvaa.

Siis: Espoo velkaantuu ja kykenee itse kustantamaan yhä pienemmän osan investoinneistaan. Nelihenkisellä espoolaisperheellä on tällä hetkellä harteillaan n. 80.000 euroa Espoon kaupungin ja sen konserniyhtiöiden velkoja. Kohta on edessä se tilanne, ettei järkevien ihmisten kannata muuttaa velkaiseen Espooseen. Paine veroprosentin nostamiseen kasvaa ja sen myötä Espoon vetovoima vähenee. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät tämän yksimielisesti.

HUS:in kulut

Toteutumaton tavoite: HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1 %/vuosi.

Siis: HUS ei voi olla mikään rahastusautomaatti, jonka kulut kasvavat hallitsemattomasti ja jäsenkunnat maksavat mukisematta lisääntyneet kustannukset. Kaupunginvaltuutetut hyväksyvät HUS:n lisämaksut yksimielisesti.

Kuka kantaa vastuun?

Keskeisistä tulostavoitteista luopuminen esitettiin valtuustolle ilman mitään perusteluja tai analyysejä. Kun tulostavoitteet hylättiin nyt, ei niihin enää tilinpäätöksenkään yhteydessä palata. Tämä lienee ollut tarkoituskin; kaupunginhgallitus, lautakunnat ja virkamiehet pääsevät vastuusta kuin koira veräjästä.

Normaalissa yrityselämässä keskeisten tulostavoitteiden pettäminen hoidetaan niin, että yrityksen johtajat ja hallitus vaihdetaan henkilöihin, jotka kykenevät nostamaan yrityksen toiminnan kestävälle tasolle. Demokraattisessa yhteiskunnassa toiminta ei ehkä voi olla yhtä suoraviivaista, mutta jollain tavalla vastuun keskeisimpien tavoitteiden romahtamisesta pitäisi näkyä sekä virkamies- että luottamusmiesjohdossa.

Avainsanat: Tulostavoite, Espoon kaupunki, kaupunginvaltuusto, lääkärille pääsy, kotihoito, työllisyysaste, tilakustannukset, homekoulut, Espoon velat, HUS


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini