Espoolle uudet tavoitteet

Share |

Maanantai 18.5.2020 klo 23:22 - Simo Repo


Espoon nykyinen tavoitejärjestelmä ei toimi. Valtuuston vanhvistamista sitovista tulostavoitteista jää puolet toteutumatta ilman minkäänlaisia seurauksia. Tavoitteista on osa myös sellaisia, joiden toteutumista ei voida arvioida tai todentaa. Tavoitejärjestelmä on uusittava. Sen täytyy sisältää sekä vaadittava minimitaso, jonka saavuttamasta jäämisestä on seurauksia että kehitystavoitteita, joiden saavuttamisesta palkitaan.

Hyvässä tavoitejärjestelmässä on kahdenlaisia tavoitteita: sitovia minimitavoitteita, joiden toteutumatta jäämisestä seuraa joko virkahenkilöiden tai vastuulautakunnan vaihto tai molemmat. Sen lisäksi on tavoitteita, jotka ovat kunnianhimoisia ja vievät Espoota eteenpäin kohti ihanneyhteiskuntaa. Niiden toteutumisesta tulee voida palkita sekä vastuullista lautakuntaa että työnsä hyvin tekeviä kaupungin työntekijöitä - tai yhteistyökumppaneita, jos sellaisia on toimintaan nimetty.

Lakia on noudatettava

Lakia on aina noudatettava. Siksi lain edellyttämä minimitaso ei koskaan voi olla tavoite. Se on velvollisuus. Myöskään valtuuston hyväksymässä vuotuisessa talousarviossa pysyminen ei ole tavoite vaan velvollisuus. Talousarviota voidaan vuoden kuluessa perustellusti muuttaa, mutta muuttamista ei voi tehdä siten, että sen varjolla peitetään, ettei tavoitteita saavuteta. Alkuperäinen talousarvio on myös tilinpäätöksessä pidettävä näkyvillä.

Perustavoitteet ja lisätavoitteet

Sitovat perustavoitteet ovat se lain velvollisuudet ylittävä minimitaso, johon valtuusto velvoittaa kaupungin organisaation ja työntekijät. Niiden tulee olla hyväksytyn talousarvion puitteissa saavutettavissa. Perustavoitteiden tulee kohdistua toiminnan kannalta oleellisiin asioihin eikä niitä voi toimialaa kohden olla kovin montaa. Espoon kokoisessa suuressa kaupungissa näitä sitovia tavoitteita voisi kaikilla toimialoilla yhteensä vuositasolla olla ehkä 10-15. Kaikkien sitovien tavoitteiden tulee olla yksiselitteisesti mitattavissa.

Sitovien tavoitteiden lisäksi kullakin toimialalla voi olla kunnianhimoisia lisätavoitteita. Ne ovat niitä, jotka tekevät Espoosta muita paikkakuntia paremman paikan elää, joiden toteutumisesta Espoo voi olla ylpeä. Näiden tavoitteiden toteutumisesta tulee voida myös palkita erityisesti kaupungin työntekijöitä. Niidenkin tavoitteiden tulee kohdistua kaupungin ja asukkaiden kannalta keskeisiin ja vaikuttaviin asioihin ja tavoitteiden tulee olla sekä mitattavissa että vertailtavissa sekä toisiin kuntiin että tarvittaessa myös yksityissektoriin.

Vuotuisen tavoitejärjestelmän lisäksi Espoolla tulisi olla nykyistä selkeämpi pitkän tähtäimen tavoitejärjestelmä. Espoo-tarinassa (Espoon kaupungin strategia) on siihen hyviä lähtökohtia, mutta tavoiteasettelu voisi olla selvästi nykyistä konkreettisempi.

Syksyllä on jo myöhäistä

Nyt ennen kesää on oikea aika lähteä uusimaan tavoitejärjestelmää, jotta muutos saataisiin aikaan jo ensi vuoden talousarviossa. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen loppusyksystä ei suuria muutoksia enää voida tehdä.

Lisätehtävä

PS. Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto käsitteli tänään kaupungin Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen. Se löytyy verkko-osoitteesta https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020506378-3

Käykääpä lukaisemassa ja kysykää sitten itseltänne, onko Tilapalvelut -liikelaitos onnistunut alkuvuonna hyvin vai huonosti.

What do you want to do ?
New mail

Espoolle uudet tavoitteet

Espoon nykyinen tavoitejärjestelmä ei toimi. Valtuuston vanhvistamista sitovista tulostavoitteista jää puolet toteutumatta ilman minkäänlaisia seurauksia. Tavoitteista on osa myös sellaisia, joiden toteutumista ei voida arvioida tai todentaa. Tavoitejärjestelmä on uusittava. Sen täytyy sisältää sekä vaadittava minimitaso, jonka saavuttamasta jäämisestä on seurauksia että kehitystavoitteita, joiden saavuttamisesta palkitaan.

Hyvässä tavoitejärjestelmässä on kahdenlaisia tavoitteita: sitovia minimitavoitteita, joiden toteutumatta jäämisestä seuraa joko virkahenkilöiden tai vastuulautakunnan vaihto tai molemmat. Sen lisäksi on tavoitteita, jotka ovat kunnianhimoisia ja vievät Espoota eteenpäin kohti ihanneyhteiskuntaa. Niiden toteutumisesta tulee voida palkita sekä vastuullista lautakuntaa että työnsä hyvin tekeviä kaupungin työntekijöitä - tai yhteistyökumppaneita, jos sellaisia on toimintaan nimetty.

Lakia on aina noudatettava. Siksi lain edellyttämä minimitaso ei koskaan voi olla tavoite. Se on velvollisuus. Myöskään valtuuston hyväksymässä vuotuisessa talousarviossa pysyminen ei ole tavoite vaan velvollisuus. Talousarviota voidaan vuoden kuluessa perustellusti muuttaa, mutta muuttamista ei voi tehdä siten, että sen varjolla peitetään, ettei tavoitteita saavuteta. Alkuperäinen talousarvio on myös tilinpäätöksessä pidettävä näkyvillä.

Sitovat perustavoitteet ovat se lain velvollisuudet ylittävä minimitaso, johon valtuusto velvoittaa kaupungin organisaation ja työntekijät. Niiden tulee olla hyväksytyn talousarvion puitteissa saavutettavissa. Perustavoitteiden tulee kohdistua toiminnan kannalta oleellisiin asioihin eikä niitä voi toimialaa kohden olla kovin montaa. Espoon kokoisessa suuressa kaupungissa näitä sitovia tavoitteita voisi kaikilla toimialoilla yhteensä vuositasolla olla ehkä 10-15. Kaikkien sitovien tavoitteiden tulee olla yksiselitteisesti mitattavissa.

Sitovien tavoitteiden lisäksi kullakin toimialalla voi olla kunnianhimoisia lisätavoitteita. Ne ovat niitä, jotka tekevät Espoosta muita paikkakuntia paremman paikan elää, joiden toteutumisesta Espoo voi olla ylpeä. Näiden tavoitteiden toteutumisesta tulee voida myös palkita erityisesti kaupungin työntekijöitä. Niidenkin tavoitteiden tulee kohdistua kaupungin ja asukkaiden kannalta keskeisiin ja vaikuttaviin asioihin ja tavoitteiden tulee olla sekä mitattavissa että vertailtavissa sekä toisiin kuntiin että tarvittaessa myös yksityissektoriin.

Vuotuisen tavoitejärjestelmän lisäksi Espoolla tulisi olla nykyistä selkeämpi pitkän tähtäimen tavoitejärjestelmä. Espoo-tarinassa (Espoon kaupungin strategia) on siihen hyviä lähtökohtia, mutta tavoiteasettelu voisi olla selvästi nykyistä konkreettisempi.

Nyt ennen kesää on oikea aika lähteä uusimaan tavoitejärjestelmää, jotta muutos saataisiin aikaan jo ensi vuoden talousarviossa. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen jälkeen loppusyksystä ei suuria muutoksia enää voida tehdä.

PS. Espoon kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto käsitteli tänään kaupungin Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen. Se löytyy verkko-osoitteesta https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020506378-3

Käykääpä lukaisemassa ja kysykää sitten itseltänne, onko Tilapalvelut -liikelaitos onnistunut alkuvuonna hyvin vai huonosti.

Avainsanat: Tavoitteet, Espoo, palkitseminen, sitovuus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini