Espoon poikkihallinnolliset ohjelmat - mahdollisuus jota ei saa hukata

Share |

Perjantai 11.9.2020 klo 22:34 - Simo Repo


Espoolla on neljä poikkihallinnollistta ohjelmaa:

Innostava elinvoimainen Espoo
Hyvinvoiva Espoo
Kestävä Espoo
Osallistuva Espoo

Ajatus poikkihallinnollisista ohjelmista on erinomainen. Se antaa mahdollisuuden katsoa kaupungin toimintoja asukkaiden näkökulmasta. Ihmisen elämä ei noudata kunnan hallinnollista organisaatiota vaan on kokonaisuus. Siksi poikkihallinnolliset ohjelmat ovat ainutlaatuinen mahdollisuus luoda kaupunkilaisille hyviä elämän edellytyksiä kokonaisuutena.

Poikkihallinnollisten ohjelmien vaara on, että ne eivät muuta kaupungin todellisia toimintatapoja haluttuun suuntaan ja vaikuttavat merkittävien linjojen muuttumisen sijaan vain pieniin yksityiskohtiin - mikä sekin on sinällään arvokasta. Espoo on lähtenyt ohjelmissa varovasti liikkeelle. Henkilökuntaa ei juuri ole ja määrärahatkin ovat varsin vähäiset. Ohjelmille ei ole oikein kasvanut omia merkittäviä paikkoja kaupungin toimintaan.

Espoon poikkihallinnolliset ohjelmat eivät ole uskaltaneet tai osanneet asettaa itselleen mitattavia tavoitteita. Poikkeuksena on Innostava elinvoimainen Espoo -ohjelma, jolla on merkittäviä ja keskeisiä tavoitteita. Ilman kunnon tavoitteita ohjelmien työ uhkaa jäädä pieneksi näpertelyksi, jolla ei kaupunkilaisten elämän kokonaisuuden kannalta ole juurikaan merkitystä.

Keskeisiä mittareita on kuitenkin mahdollista asettaa eikä niitä tarvitse luoda tyhjästä. Espoo itse, pääkaupunkiseudun kunnat ja Tilastokeskus julkaisevat säännöllisesti monipuolista tietokantaa, jonka avulla ohjelmien vaikuttavuutta ja espoolaisten elämän laatua voidaan luotettavasti seurata. Pitää vain olla rohkeutta asettua mitattavaksi - ja tehdä mittaustulosten valossa oikeita toimia.

Viimeistään seuraavien kuntavaalien jälkeen on oikea aika ottaa seuraava rohkea askel espoolaisten elämän poikkihallinnolliseen kehittämiseen. Ohjelmille on siirrettävä oleellisesti runsaammin resursseja ja niitä on velvoitettava asettamaan kunnianhimoisia ja merkittäviä tavoitteita, joiden toteutumista myös selkeästi mitataan. Ohjelmien kautta voidaan valvoa myös kaupungin poliittisen organisaation tehokkuutta.

Poikkihallinnolliset ohjelmat lienevät kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän innovaatio Espoolle. Jos osaamme viedä niitä tarmokkaasti eteenpäin, Mäkelän nimi piirtyy lähtemättömästi ja ansaitusti suomalaisen kunnallishistorian lehdille.

What do you want to do ?
New mail

Avainsanat: Poikkihallinnolliset ohjelmat, kaupungin tavoitteet, Jukka Mäkelä


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini