Henkilöauto on hyvä väline

Share |

Maanantai 27.1.2014 klo 15:14 - Simo Repo


Kuulun niihin, joiden mielestä henkilö/perhekohtainen auto on erinomainen liittymä yhteiskunnan palveluihin. Tulevaisuuden ja tämän hetken päätöksissä tulisi ottaa huomioon:

- Autojen polttoaineiden pitäisi olla vähäpäästöisiä. Asia voidaan hoitaa verotuksella. Hiilidioksidipäästöille pitää asettaa niin korkea vero, että se ohjaa käyttämään ympäristölle haitattomia energiamuotoja. Asia voidaan toteuttaa heti.

- Biopolttoainetta Suomessa riittää. Sen käyttöönoton esteet pitää poistaa. Kuntien tulisi hankkia käyttöönsä pelkästään sähköllä tai biopolttoaineella käyvää kalustoa.

- Alueet pitää kaavoittaa niin, että työpaikat ja asunnot sijaitsevat kohtuullisen matkan päässä toisistaan. Se tarkoittaa työpaikka-alueiden riittävää kaavoitusta riittävän etäälle suurista keskuksista. Yhteiskunnasta pitää kaavoittaa verkostomaista, ei keskuspainotteista. Yrityksille voitaisiin myös määrätä verorasite, jonka perusteena ovat yrityksen toimipisteisiin päivittäin tehtävien työmatkojen pituus. Näillä verotuotoilla voitaisiin sitten rakentaa tarvittavaa infrastruktuuria.

- Seppo Salon ajatus siitä, että Espoon suuralueet olisivat omavaraisia työpaikkojen ja peruspalveluiden suhteen sekä kylät peruspalveluiden suhteen, on erinomainen.

- Verkostomaisen yhdyskuntarakenteen keskukset tulee yhdistää toisiinsa raideliikenteellä. Pitää suosia järkevänhintaisia raideratkaisuja.

- Espoon kansainvälisten yritysten menestykselle on tulevaisuudessa oleellisempaa yhteys lentoasemalle kuin Helsingin keskustaan.

- En usko pitkällä tähtäimellä nykyisenkaltaiseen joukkoliikenteeseen linjastoineen. Pitää kehittää yksilöllisempiä joukkoliikenneratkaisuja.

- Kevyen liikenteen edellytysten parantaminen on edullista paitsi liikenteen myös kansanterveyden kannalta.

- Pysäköinti ja ruuhkat ovat ongelma ainoastaan liian taajaan kaavoitetuilla alueilla. Pitää kaavoittaa niin väljästi, että ihmiset ja heidän käyttämänsä ajoneuvot mahtuvat kaduille, väylille ja pysäköintipaikoille.

Avainsanat: Henkilöauto, päästöt, autovero, biopolttoaine, sähköauto, raideliikenne, pysäköinti


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini