Seurakunnan tulee olla läsnä, kun ihminen etsii Jumalaa.

Seurakuntavaalit 2018

Ehdokkaat:

26/45 Ahonen Jan
27/46 Ailus Jaana
28/47 Heinänen, Anu
29/48 Järves, Kira
30/49 Järvi Iia
-/50 Lenkkeri Leena
31/51 Nurmisto Janne
32/52 Raunu, Päivi
33/53 Repo, Simo
34/54 Ruikkala, Sirkka
35/55 Runonen Kimmo
36/56 Rytilä Noora
37/57 Snygg, Maija
38/58 Tiippana Kerttu

Ensimmäinen numero kirkkovaltuuston, toinen seurakuntaneuvoston vaalissa.
Ennakkoäänestys on 6.-10.11.
Varsinainen vaalipäivä on 18.11.

Kirkko kaikille -valitsijayhdistyksen ohjelma Espoo/Olarin seurakunta

Haluamme kirkon, jossa kristinuskon keskeistä sanomaa armosta pidetään esillä rohkeasti ja näkyvästi.


Arvoina ovat rohkeus, rakkaus, armollisuus ja oikeudenmukaisuus.

- Toimimme yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti.
- Kirkossa vihitään avioliittoon ja siunataan myös samaa sukupuolta olevia.
- Syrjintää ei hyväksytä.
- Rakennetaan luottamusta ja sovintoa eri tavoin ajattelevien välille.

Kannetaan vastuuta lähimmäisistä sekä omalla alueella että maailmassa

- Alueellamme pidetään huolta apua ja tukea tarvitsevista.
- Kannamme globaalia vastuuta kansainvälisessä diakoniassa ja lähetystyössä.

Arvostetaan ja tarvitaan jäseniä

- Seurakuntatyötä kehitetään seurakuntalaisten tarpeiden mukaan.
- Palkatut työntekijät ja seurakuntalaiset toiminvat yhdessä.
- Ihmisiltä kysytään, mitä he tarvitsevat, ja toimitaan sen mukaan.
- Toimitaan ajassa eläen ja huomioidaan nuorten tarpeet.
- Etsitään erityisesti kirkosta vieraantuneita.

Etsitään kumppanuuksia ja arvostetaan vapaaehtoistyötä

- Seurakunta tekee yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa.
- Tehdään yhteistyötä partioliikkeen ja nuorisotoimijoiden kanssa.
- Etsitään yrityksistä ja alueen muista toimijoista kumppaneita.

Suojellaan luontoa
- Kaikessa toiminnassa edistetään kestävää elämäntapaa.
- Käytetään reilun kaupan tuotteita.


Ylläpidetään perinteitä, mutta luodaan ja hyväksytään uusia toimintatapoja

- Arvioidaan uudelleen aikaan sidottuja käsityksiä.

Päätöksenteko on läpinäkyvää ja avointa

- Keskustellaan ja tehdään päätökset avoimesti ja vastuullisesti.
- Puretaan määrätietoisesti byrokratiaa ja uudistetaan rakenteita.
-Tehdään ennakkoluulottomia avauksia.

-------

Seurakuntavaalit ovat 18.11.2018. Ennakkoäänestys 6.-10.11. Ehdokasasettelu päättyy 17.9. Vaaleissa valitaan omassa seurakunnassani Olarin seurakuntaan seurakuntaneuvosto ja Espoon seurakuntayhtymään kirkkovaltuusto.

Päättyvällä kaudella olen ollut sekä Olarin seuakuntaneuvostossa että Espoon kirkkovaltuustossa. Vaaliohjelma uusia vaaleja varten on tekeillä.

Seurakunnan tulee olla läsnä siellä, missä ihminen etsii Jumalaa. Kirkon tulee pitää huolta ydintehtävästään ja olla valmis hädänalaisten auttamiseen heidän taustastaan ja uskonnostaan riippumatta. Kirkon tulee keventää hallintoaan ja toimia joustavammin. Yhteisten varojen käytössä tulee noudattaa yhteisiä päätöksiä. Kirkolla ei ole valmiita vastauksia kaikkiin ongelmiin, mutta se haastaa meidät käymään avointa keskustelua yhtä lailla elämän syvistä kysymyksistä kuin arjen asioista.