Seurakunnan tulee olla läsnä, kun ihminen etsii Jumalaa.

Ehdolle kirkon vaaleihin

Olen Kevään kirkko -listan ehdokkaana Espoon hiippakuntavaltuuston pappisedustajien vaalissa numerolla 17. Vaaliasetelmat erityisesti kirkolliskokousvaalissa ovat mielenkiintoiset. Hiippakuntavaltuuston ja kirkolliskokouksen vaalissa papit äänestävät pappisehdokkaita ja maallikot maallikkoehdokkaita.
Espoon hiippakunnan ehdokaslistat sekä kirkolliskokouksen että hiippakuntavaltuuston vaaleihin löytyvät osoitteesta
http://espoonhiippakunta.evl.fi . Kevään kirkon vaalisivut ovat osoitteessa:
http://www.kevaankirkko.net .

Valtuustoon ja neuvostoon

Tulin valituksi sekä Espoon yhteiseen kirkkovaltuustoon että Olarin seurakuntaneuvostoon. Muista keskustalaisista valituksi tuli myös Espoon tuomiokirkkoseurakunnan Ann-Mari Kemell, joka oli vaalissa Samassa veneessä -listalla. Valituksi tuli sekä valtuustoon että neuvostoon myös Leppävaaran Topi Haarlaa, joka oli kuntavaalissa sitoutumattomana Keskustan listalla.
Seurakunnan tulee olla läsnä siellä, missä ihminen etsii Jumalaa. Kirkon tulee pitää huolta ydintehtävästään ja olla valmis hädänalaisten auttamiseen heidän taustastaan ja uskonnostaan riippumatta. Kirkon tulee keventää hallintoaan ja toimia joustavammin. Yhteisten varojen käytössä tulee noudattaa yhteisiä päätöksiä. Kirkolla ei ole valmiita vastauksia kaikkiin ongelmiin, mutta se haastaa meidät käymään avointa keskustelua yhtä lailla elämän syvistä kysymyksistä kuin arjen asioista.